Een Open Brief

Aan Astronomie Afdelingen, Instellingen en Verenigingen: Neem Duurzaamheid aan als een Primaire Doelstelling

Translation provided by Michelle Willebrands

Wij, astronomen, astrofysici, en wereldburgers, erkennen de urgentie van de klimaatcrisis en onze invloed daarop. We erkennen ook dat we het vermogen hebben om onze huidige werkwijzen te veranderen. Wij roepen astronomische instituten wereldwijd op om een voorbeeld te stellen aan het vakgebied door onze bijdrage aan klimaatverandering te verminderen: door duurzaamheid als een primair doel te benoemen, door specifieke duurzame praktijken in te voeren om koolstofemissies te verminderen, en door deze veranderingen duidelijk te communiceren naar zowel hun eigen leden als het algemene publiek.

Uitgebreid wetenschappelijk bewijs toont duidelijk aan dat we in een klimaatnoodsituatie leven die om dringende maatregelen vraagt [1,2]. Zowel in de overeenkomst van Parijs [3] als in het emissierapport van de Verenigde Naties voor 2020 [4] wordt gewezen op de noodzaak om de opwarming van de Aarde en de verzuring van de oceanen een halt toe te roepen. Dit doel kan alleen worden bereikt door onmiddellijk een aanzienlijke en voortdurende vermindering van de wereldwijde emissies te bewerkstelligen. Als we dat niet doen, zullen we geconfronteerd worden met zowel een biodiversiteitscrisis door massale uitstervingen, als een humanitaire crisis door steeds onherbergzamere leefomstandigheden [5]. In ons huidige tempo van uitstoot – zelfs ondanks de Covid pandemie [6] – slagen we er niet in deze ramp te voorkomen [1]. 

Astronomen zijn sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen voor computerberekeningen, bediening van telescopen en reizen. Onze werkpraktijken creëren daarom een grote koolstofvoetafdruk [7]. De klimaatcrisis dreigt ook een negatieve invloed te hebben op condities voor astronomische observaties vanaf de Aarde [8]. Als we de toekomst van de astronomie veilig willen stellen, moeten we de huidige milieucrisis en onze rol in het ontstaan daarvan erkennen [8,9,10,11]. We hebben het vermogen om onze werkwijzen te veranderen, het bewustzijn te vergroten, en samen te werken aan oplossingen de klimaatcrisis. 

Als leden van de wetenschappelijke gemeenschap staan wij achter het wetenschappelijke bewijs van antropogene klimaatverandering. Wij erkennen de invloed van astronomisch onderzoek op het klimaat en vice versa, en wij zetten ons in voor een snelle decarbonisatie van het vakgebied. Wij aanvaarden de verantwoordelijkheid die verbonden is aan onze toevertrouwde positie in onderwijssystemen en de samenleving om het bewustzijn over het unieke karakter en de kwetsbaarheid van onze thuisplaneet te verhogen. Wij hebben niet langer de tijd om kleine, stapsgewijze veranderingen in onze werkwijzen aan te brengen. Ecologische duurzaamheid moet een kernonderdeel vormen van zowel huidige en toekomstige astronomische activiteiten, als van ons leven.

Daarom roepen wij op tot:

  • Astronomische afdelingen, instellingen en verenigingen over de hele wereld om duurzame praktijken aan te nemen;

  • Astronomische verenigingen en vakbonden om ecologische duurzaamheid als een primaire doelstelling in hun statuten op te nemen;

  • Dat de bovenstaande veranderingen op grote schaal worden gecommuniceerd, zowel binnen als buiten het vakgebied. 

De klimaatcrisis reikt verder dan landsgrenzen en individuele gemeenschappen. Wij dringen er bij de astronomische gemeenschap op aan om samen te werken en het goede voorbeeld te geven. De tijd om te handelen is nu; er is geen Planeet B.

Ondertekend:

Astronomen voor Planeet Aarde


[1] IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press.
[2] Lenton, T.M., Rockström, J., Gaffney, O., et al. Climate tipping points – Too risky to bet against. Nature 575, 592-595 (2019)
[3] Adoption of the Paris Agreement. Paris, 2015. United Nations Framework Convention on Climate Change. Available from https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 
[4] United Nations Environment Programme (2020). Emissions Gap Report 2020. Nairobi. Available from https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020 
[5] Steffen, W., Rockström, J., Richardson, K., Lenton, T. M., et al. Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115 (33) 8252-8259 (2018)
[6] Le Quéré, C., Jackson, R.B., Jones, M.W., et al. Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced confinement. Nature Climate Change 10, 647–653 (2020)
[7] The climate issue. Nat Astron 4, 811 (2020)
[8] Cantalloube, F., Milli, J., Böhm, C. et al. The impact of climate change on astronomical observations. Nature 4, 826-829 (2020)
[9] ESO green policy (2019) https://www.eso.org/public/about-eso/green/
[10] Matzner C.D., Cowan N.B., Doyan R., et al. Astronomy in a low Carbon Future. Canadian Long Range Plan for Astronomy and Astrophysics White Papers, LRP2020 (2019)
[11] Williamson K., Rector T.A., and Lowenthal J. Embedding Climate Change Engagement in Astronomy Education and Research. Astro2020: Decadal Survey on Astronomy and Astrophysics, APC white papers, no. 49; Bulletin of the American Astronomical Society, 51, Issue 7, id. 49 (2019)