Açık Mektup

Astronomi Bölümlerine, Enstitülere ve Topluluklara: Ana Hedef olarak Sürdürülebilirliği Benimseyin

Translation provided by Cenk Kayhan

 

Bizler; gökbilimci, astrofizikçi ve dünya vatandaşları olarak, iklim krizinin aciliyetini ve ona etkimizin farkındayız. Aynı zamanda var olan uygulamalarımızı değiştirme gücüne de sahip olduğumuzun farkındayız. Bu nedenle dünya çapındaki astronomi enstitülerini; sürdürülebilirliği ana hedef haline getirmeleri, daha düşük karbon salımı için belirli sürdürülebilirlik uygulamalarını hayata geçirmeleri ve tüm bu değişiklikleri kendi çalışanları ve kamuoyuna açık bir şekilde iletmeleri, dolayısıyla bu alandaki iklim değişimine katkımızı azaltmak için örnek olmaya davet ediyoruz.

Kapsamlı bilimsel kanıtlar açık bir şekilde gösteriyor ki bizler acil eylem gerektiren bir iklim krizinde yaşıyoruz[1,2]. Paris antlaşması[3] ve 2020 Birleşmiş Milletler Salım Açığı Raporu[4] okyanusların asitlenmesi ve küresel ısınmanın durdurulmasını keskin bir biçimde özetliyor. Bu hedefi ise ancak ve ancak hızlı bir biçimde küresel salımı önemli miktarda ve sürekli bir azaltmayla başarabiliriz. Bunu yapamazsak kitlesel yok oluşlar yoluyla bir biyoçeşitlilik krizi ve giderek zorlaşan hayat koşullarından kaynaklı bir insanlık krizi ile karşı karşıya kalacağız[5].Şu anki salım değerlerimizle – Kovid salgınına rağmen[6] – bu felaketi önleyemiyoruz[1].

Gökbilimciler; seyahat etmek, teleskopları yönetmek ve hesaplama yapmak için ağırlıklı olarak fosil yakıtlara bağımlıdır. Bu nedenle de iş hayatımızın gündelikleri büyük bir karbon ayak izi oluşturuyor[7]. İklim krizi aynı zamanda yeryüzünden yapılan gözlem koşullarını da olumsuz biçimde etkilemesi açısından da tehdit oluşturur[8]. Eğer astronominin geleceği korunacaksa, içinde yaşadığımız iklim krizi ve ondaki payımızı kabul etmeliyiz[8,9,10,11]. Uygulamalarımızı değiştirme, farkındalığı artırma ve iklim çözümleri konusunda birlikte çalışma gücüne sahibiz.

Bilim topluluğunun üyeleri olarak, insan etkisinden kaynaklı (antropojenik) iklim krizinin bilimsel kanıtlarının arkasında duruyoruz. İklim üzerinde astronomi araştırmalarının etkisini kabul ediyoruz ve bu alanda hızlı bir karbonsuzlaştırmayı üstleniyoruz. Evimiz olan Yer’in kırılganlığını ve eşsizliği konusunda farkındalık yaratmak için, toplum ve eğitim sistemindeki güvenilir konumumuza dayanarak sorumluluklarımızı kabul ediyoruz. İş uygulamalarımızda ufak, sıralı değişiklikleri benimsemek için zamanımız yok. Çevrenin sürdürülebilirliği, günümüzdeki ve gelecekteki astronomi araştırmalarımızın, tıpkı yaşamlarımızda olduğu gibi, mutlaka temel bir bileşeni olmalıdır.

 

Bu nedenle şunları talep ediyoruz:

  • Dünya genelindeki astronomi bölümleri, enstitüler ve topluluklarının sürdürülebilirlik uygulamalarını benimsemelerini

  • Astronomi toplulukları ve birliklerinin temel tüzüklerinde çevre sürdürülebilirliğinin ana hedef olarak yer almasını

  • Yukarıdaki değişikliklerin astronomi alanındaki ve dışındakilerle geniş olarak paylaşılmasını

İklim krizi bireysel toplulukların ve ülke sınırlarının ötesine erişiyor. Astronomi alanındaki insanlara hep birlikte bu duruma karşı koymaya ve örnek olmaları konusunda ısrar ediyoruz. Zaman, harekete geçme zamanı; başka bir seçeneğimiz, gezegenimiz yok!

İmzalandı:

Yer Gezegeni için Gökbilimciler

 

 

 

 

 
[1] IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press.
[2] Lenton, T.M., Rockström, J., Gaffney, O., et al. Climate tipping points – Too risky to bet against. Nature 575, 592-595 (2019)
[3] Adoption of the Paris Agreement. Paris, 2015. United Nations Framework Convention on Climate Change. Available from https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 
[4] United Nations Environment Programme (2020). Emissions Gap Report 2020. Nairobi. Available from https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020 
[5] Steffen, W., Rockström, J., Richardson, K., Lenton, T. M., et al. Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115 (33) 8252-8259 (2018)
[6] Le Quéré, C., Jackson, R.B., Jones, M.W., et al. Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced confinement. Nature Climate Change 10, 647–653 (2020)
[7] The climate issue. Nat Astron 4, 811 (2020)
[8] Cantalloube, F., Milli, J., Böhm, C. et al. The impact of climate change on astronomical observations. Nature 4, 826-829 (2020)
[9] ESO green policy (2019) https://www.eso.org/public/about-eso/green/
[10] Matzner C.D., Cowan N.B., Doyan R., et al. Astronomy in a low Carbon Future. Canadian Long Range Plan for Astronomy and Astrophysics White Papers, LRP2020 (2019)
[11] Williamson K., Rector T.A., and Lowenthal J. Embedding Climate Change Engagement in Astronomy Education and Research. Astro2020: Decadal Survey on Astronomy and Astrophysics, APC white papers, no. 49; Bulletin of the American Astronomical Society, 51, Issue 7, id. 49 (2019)